Ordre del Dia del Ple Ordinari de 09/06/2016

0
199
Sala de plens de Sant Fruitós de Bages
Sala de plens de Sant Fruitós de Bages

Aquest dijous a les 8 del vespre a la sala de sessions de la Casa de la Vila es celebrarà el Ple Ordinari corresponent al mes de juny. El Ple és obert a tothom i també es retransmet en directe per Ràdio Sant Fruitós. Aquesta és l’Odre del dia:

 1. Aprovació de l’acta de les següents sessions del Ple : 12 de maig (ordinari) i 31 de maig (extraordinari).

  CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN

  2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió plenària.

  3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern les següents sessions: 2 de maig de 2016 (ordinària).

  4. Informació de les regidories.

  CI PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

  5. Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 38, reguladora del preu públic per la prestació servei llar d’infants de 0 a 3 anys.

  6. Aprovació inicial de l’Ordenança municipal reguladora de l’execució alternativa al pagament de deutes amb la hisenda municipal de l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages mitjançant la realització de treballs en benefici de la comunitat.

  CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI

  7. Disposició de creació del fitxer automatitzat específic de dades de caràcter personal dels abonats del subministrament d’aigua potable i/o clavegueram.

  8. Inadmissió del recurs de reposició interposat pel grup municipal de Convergència i Unió, contra l’acord del ple municipal de 29 de març de 2016, que aprova l’expedient de contractació, relatiu a la licitació única per a la selecció d’un únic concessionari per a diversos títols vinculats a les competències municipals en matèria de serveis funeraris.

  9. Conveni urbanístic sobre les actuacions necessàries per a la recepció dels sectors que integren el polígon industrial de Santa Anna de Sant Fruitós de Bages: resolució d’al·legacions formulades durant la informació pública i aprovació definitiva del conveni.

  CI SERVEIS A LA CIUTADANIA

  10. Aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana.

  PRECS I PREGUNTES

  11. Pregunta del grup municipal ERC-AM sobre beneficis fiscals de l‘impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

  12. Pregunta del grup municipal ERC-AM sobre el pagament dels tributs estatals a través de l’Agència Tributària de Catalunya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here