Ple Ordinari 10 / 12 / 2014

0
337

Avui  dimecres, a les 8 del vespre, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, es durà a terme un Ple Ordinari. Com sempre mirarem de retransmetre’l en directe per la ràdio.

TEMES A TRACTAR

1. Aprovació de l’acta de les següents sessions : ordinària de 12 de novembre de 2014.

CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN.

2. Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des de la darrera sessió plenària.

3. Donar compte dels acords de la Junta de Govern les següents sessions: 6 d’octubre ( ordinària ), 20 d’octubre ( ordinària i extraordinària ), 3 i 17 de novembre de 2014 ( ordinàries ).

4. Informació de les regidories

CI DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

5. Aprovació definitiva d’imposició i ordenació de contribucions especials pel finançament de les obres compreses en el “Projecte d’obres anticipades per a la urbanització del carrer Barcelona, entre carrer Jaume Balmes i l’Avda.Dr.Fléming” (Àmbit 1-Fora Àmbit de la UA5-Jardí de La Sagrera)

CI PROMOCIÓ DEL TERRITORI

6. Modificació de l’ordenança d’estacionament regulat de vehicles a la via pública : inici d’expedient

7. Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de guals per l’entrada i sortida de vehicles.

8. Aprovació inicial de la Modificació puntual del PGOU a l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm.6- UA 6 Torrent Bo

9. Avanç de Modificació puntual del pla general de diferents zones verdes del terme municipal i ajustament de les condicions d’ordenació de la zona residencial Plaça Pere Clapera.

10. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del document tècnic “Projecte bàsic i d’execució d’ampliació de la residencia d’avis el Lledoner”, presentat per l’empresa concessionària del servei de gestió de la Residència i Centre de dia municipals de la gent gran de Sant Fruitós de Bages.

11. Aprovació del Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Bages per al finançament de l’adhesió dels serveis de transport públic de la comarca del Bages al sistema tarifari integrat de l’ATM de Barcelona per a l’any 2014. Aportació municipal per l’any 2014.

CI SERVEIS A LA CIUTADANIA

12. Aprovar la minuta de conveni de col.laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en relació a la biblioteca municipal.

PRECS I PREGUNTES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here